Dades dels models de 10 fabricants de vehicles de tracció mecànicaEn aquesta web que hem creat veuràs les dades de consum i emissions dels models dels 10 fabricants amb més ventes a Espanya durant l'any 2019.

En el cas dels models Seat i Nissan, a part de tenir les dades del consum i emissions dels vehicles, també hem afegit els valors del pes i la potència de cadascun. Pots consultar la marca que desitgis a la barra de navegació.

*Totes aquestes dades són les que hem utilitzat en el nostre treball i les hem aconseguit de la pàgina IDAE Coches.